Teenuste osutamise ja isiklike andmete töötlemise tingimused
BLUREE – ÕIGE OTSUS!

Oleme valmis koostööks nii era-, kui ka juriidilistest isikutest partneritega.

Kontaktid

Aadress: Tallinn, Harjumaa, Eesti

Telefoninumbrid: 55979286, 58089149

E-post: info@bluree.ee

Teenuste osutamise ja isiklike andmete töötlemise tingimused

Põhisätted
Teenuste osutamise tingimused

Põhiseisukohad, mis on kehtivad Bluree OÜ teenuste või kaupade soetamisel:

  • Ettevõte ei kanna vastutust rikete eest, mis olid põhjustatud mööbli tootja poolt.
  • Ettevõte ei kanna vastutust juhul, kui mööbli paigaldamisel või kokkupanemisel oli tekitatud kahju, mille põhjuseks oli sobimatu furnituuri kasutamine, mis oli pakutud võõra tootja poolt.
  • Võimalikke pretensioone saab tellija esitada otseselt paigaldamise või kokkupanemise ajal ning kohe peale tellimuse täitmist. Kõiki edasisi pretensioone ei aktsepteerita.
  • Kahju tekitamise puhul hüvitamine toimub osapoolte kokkuleppel.
  • Antud tingimused on kehtivad Bluree OÜ teenuste kasutamisel või kaupade soetamisel.
  • Tellides teenuseid või kaupu, nõustub klient automaatselt antud tingimustega. Kõiki muudatusi kuvatakse antud veebilehel.
  • Õigussuhted, mis tekivad teenuste või kaupade soetamisel, reguleeritakse Eesti Vabariigi seadusandlusega (Tarbijakaitseseadus, Võlaõigusseadus).
Isiklikud andmed

Isikuandmete töötlemine

  • Tellija annab õiguse ettevõttele Bluree OÜ koguda ning töödelda oma isiklikke andmeid (nimi, kontakttelefon, kodune aadress või kohaletoimetamise aadress, e-post) ning annab õiguse neid üle andmiseks logistikapartnerile tellitud kauba kohaletoimetamiseks.
  • Bluree OÜ omab õigust kasutada tellija isikuandmeid temale (tellijale) reklaami või muu info edastamiseks.
  • Tellijal on õigus igal hetkel ära keelata tema isiklike andmete kasutamist, v. a. juhul, kui see on vajalik olemasoleva ostumüügilepingu täitmiseks või tellitud kauba kohaletoimetamiseks.