Tellimuse teostamine tingimused:

Mööbli paigalduse hind alates 20 EUR/tund. Tööaega ümardatakse iga 15 minutini.

Mööbli demonteerimise ja utiliseerimise hind kehtestatakse individuaalses korras.

Tunnihind sisaldab kahe paigaldaja tööd. Hinnakiri transpordi (kaubiku) korraldamiseks lepitakse kokku eraldi.

Juhul, kui tekib vajadus kasutada lisafurnituuri, siis arvestatakse lisatasu kulutarvikute eest. Selles lepitakse tellijaga eelnevalt kokku.

Esitatud arvet on võimalik tasuda nii sularahas kui ka pangaülekandega.

Põhiseisukohad, mis on kehtivad Bluree OÜ teenuste või kaupade soetamisel:

  • Ettevõte ei kanna vastutust rikete eest, mis olid põhjustatud mööbli tootja poolt.
  • Ettevõte ei kanna vastutust juhul, kui mööbli paigaldamisel või kokkupanemisel oli tekitatud kahju, mille põhjuseks oli sobimatu furnituuri kasutamine, mis oli pakutud võõra tootja poolt.
  • Võimalikke pretensioone saab tellija esitada otseselt paigaldamise või kokkupanemise ajal ning kohe peale tellimuse täitmist. Kõiki edasisi pretensioone ei aktsepteerita.
  • Kahju tekitamise puhul hüvitamine toimub osapoolte kokkuleppel.
  • Antud tingimused on kehtivad Bluree OÜ teenuste kasutamisel või kaupade soetamisel.
  • Tellides teenuseid või kaupu, nõustub klient automaatselt antud tingimustega. Kõiki muudatusi kuvatakse antud veebilehel.
  • Õigussuhted, mis tekivad teenuste või kaupade soetamisel, reguleeritakse Eesti Vabariigi seadusandlusega (Tarbijakaitseseadus, Võlaõigusseadus).

Isikuandmete töötlemine

  • Tellija annab õiguse ettevõttele Bluree OÜ koguda ning töödelda oma isiklikke andmeid (nimi, kontakttelefon, kodune aadress või kohaletoimetamise aadress, e-post) ning annab õiguse neid üle andmiseks logistikapartnerile tellitud kauba kohaletoimetamiseks.
  • Bluree OÜ omab õigust kasutada tellija isikuandmeid temale (tellijale) reklaami või muu info edastamiseks.
  • Tellijal on õigus igal hetkel ära keelata tema isiklike andmete kasutamist, v. a. juhul, kui see on vajalik olemasoleva ostumüügilepingu täitmiseks või tellitud kauba kohaletoimetamiseks.